Co je samozavírač ?

Samozavírač je zařízení, které se při otevírání dveří „natáhne“ a poté dveře samo zavře. Aby se tak stalo, musí být splněno několik parametrů: * Samozavírač musí být dimenzován pro dveře dle jejich hmotnosti a velikosti. * Samozavírač musí být správně namontován, mít správnou geometrii. * Samozavírač musí být dobře seřízen. Jsou na něm zpravidla čtyři…Continue reading Co je samozavírač ?